اخبار

1398/08/01
دکتر فرزین ذکائی آشتیانی ریاست محترم دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان سخنران مدعو در همایش حضور خواهند داشت.


 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مجری تدوین برنامه اقدام ملی کشور در راستای تعهدات مربوط به کنوانسیون استکهلم با عنوان مدیریت تولید، مصرف و انبار مواد شیمیایی آلی پایدار (POPs)  میباشد. با توجه به اهمیت موضوع جناب آقای دکتر ذکائی آشتیانی ریاست محترم دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح در خصوص اهمیت موضوع و اقدامات انجام شده در قالب طرح مذکور در روز همایش سخنرانی خواهند داشت. 

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !