اخبار

1398/08/16
پس از برگزاری کمیته علمی همایش در روز پنجشنبه ۱۶ آبانماه نتایج داوری مقالات ارسالی به همایش اعلام شد.


 کمیته داوری همایش با حضور اعضای این کمیته روز پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات دانشکده مهندسی شیمی و مواد واقع در پردیس مهندسی و فناوریهای نوین دانشگاه صنعتی شاهرود تشکیل جلسه داد. در این جلسه با بررسی نتایج داوری مقالات ارسالی به همایش نحوه ارائه مقالات نیز تعیین گردید. بر این اساس ۸ عنوان مقاله برای ارائه بصورت سخنرانی و ۲۱ عنوان مقاله برای ارائه بصورت پوستر انتخاب گردید. همچنین  جهت سهولت شرکت کنندگان تا پایان روز جمعه امکان ثبت نام فراهم گردید. 

به زودی فرمت پوستر برای مقالات پوستری در سایت همایش بارگذاری خواهد شد و شرکت کنندگان بایستی مقالات خود را مطابق با آن پوستر تهیه و تنظیم نمایند. 


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !