ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

 
 1. منصور عرب چم جنگلی,دکترا,شیمی,دبیر علمی همایش,صنعتی شاهرود
 2. احمد اکرمی,دکترا,شیمی,عضو کمیته علمی,سازمان پدافند غیر عامل
 3. سید حمید اسماعیلی فرج,دکترا,مهندسی شیمی,عضو کمیته علمی,صنعتی شاهرود
 4. مهراورنگ قائدی,دکترا,شیمی,عضو کمیته علمی,دانشگاه یاسوج
 5. رضا فارغی علمداری,دکترا,مهندسی شیمی,عضو کمیته علمی,مالک اشتر
 6. مصطفی حاجیان حیدری,دکترا,مهندسی مواد,عضو کمیته علمی,صنعتی شاهرود
 7. حسن باقری,دکترا,شیمی تجزیه,عضو کمیته علمی,علوم پزشکی بقیه الله
 8. مصطفی نجفی,دکترا,شیمی تجزیه,عضو کمیته علمی,امام حسین (ع)
 9. رضا طاهریان,دکترا,مهندسی مواد,عضو کمیته علمی,صنعتی شاهرود
 10. مجید محمدی,دکترا,مهندسی مواد,عضو کمیته علمی,صنعتی شاهرود
 11. ابراهیم مینایی,دکترا,میکروبیولوژی,عضو کمیته علمی,امام حسین (ع)
 12. سروش کرمیان,دکترا,مهندسی شیمی,عضو کمیته علمی,پتروشیمی جم
 13. علیرضا خواجه امیری,دکترا,شیمی,عضو کمیته علمی,علوم پزشکی ارتش
 14. پریسا مرادی مجد,دکترا,سلامت و بلایا,عضو کمیته علمی,علوم پزشکی ایران
 15. علی اکبر رودباری,دکترا,بهداشت محیط,عضو کمیته علمی,علوم پزشکی شاهرود
 16. محمدامین عسگری,دکترا,مهندسی مواد,عضو کمیته علمی,پژوهشگاه مواد و انرژی
 17. وحید گرشاسبی,دکترا,مهندسی شیمی,عضو کمیته علمی,علم و صنعت تهران
 18. ماشالله رضا کاظمی,دکترا,مهندسی شیمی,عضو کمیته علمی,صنعتی شاهرود
 19. مصطفی کاهانی,دکترا,مهندسی شیمی,عضو کمیته علمی,صنعتی شاهرود
 20. مهدی میرزایی,دکترا,بیوتروریسم,عضو کمیته علمی,علوم پزشکی شاهرود
 21. لیلا یوسف تبار,دکترا,شیمی,عضو کمیته علمی,آزاد اسلامی واحدعلوم پزشکی تهران
 22. حسین کمالی,دکترا,علوم دارویی,عضو کمیته علمی,علوم پزشکی مشهد
 23. مجتبی ساعی مقدم,دکترا,مهندسی شیمی,عضو کمیته علمی,صنعتی قوچان
 24. اله بخش جاوید,دکترا,بهداشت محیط,عضو کمیته علمی,علوم پزشکی شاهرود
 25. احمد احمدزاده,دکترا,مهندسی انرژی,عضو کمیته علمی,منطقه اقتصادی پارس