معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

  • عنوان همایش: اولین همایش ملی پدافند شیمیایی کشور
  • برگزار کننده همایش: دانشگاه صنعتی شاهرود
  • حامیان اصلی همایش: سازمان پدافند غیر عامل کشور- قرارگاه پدافند شیمیایی
  • هدف اصلی همایش: اشاعه و ترویج اصول پدافند شیمیایی
  • مخاطبان همایش: جامعه دانشگاهی کشور، صنایع شیمیایی کشور، ارگانهای ذیرببط